Warmtepomp werking

De werking van een warmtepompinstalaltie

Uw huis verwarmen met een warmtepompinstallatie is een milieuvriendelijke manier. Daarnaast is het vanuit een economisch oogpunt ook heel interessant. Ook de politieke agenda maakt het nog aantrekkelijker om deze keuze te maken.

Een warmtepompinstallatie is een alternatief voor de verwarmingsinstallaties op gas of hout.  Omdat er minder gas of geen gas verbruikt wordt, daalt de CO2-uitstoot met wel 50 procent!

Een warmtepomp wint warmte uit de lucht, de bodem, het grondwater of het oppervlaktewater en zet dit om in bruikbare energie om het huis te verwarmen of te koelen.

Bent u benieuwd hoe wij uw huis kunnen verduurzamen. Vraag dan via onderstaande button vrijblijvend een prijsindicatie aan. Binnen 72 uur weet u wat u kan doen om uw huis van het gas te krijgen.

Een warmtepompinstallatie bestaat dus, simpel gezegd, uit de volgende onderdelen:

  • Bron

  • Warmtepomp

  • Afgiftesysteem

De bron

De bron is het systeem waaraan de energie wordt onttrokken; warmte in de winter en koude in de zomer. De bodem kan hiervoor als bron dienen, maar ook lucht, oppervlaktewater of het grondwater. Bodembronnen worden ook vaak Warmte Koude Opslag (WKO) systemen genoemd.

Lucht als bron

Een warmtepomp met de buitenlucht als bron bestaat uit een buitendeel (de verdamper en de compressor) die warmte opneemt uit de buitenlucht en die via koudemiddel leidingen is verbonden met het binnendeel. Dit soort warmtepomp is ook omschakelbaar, zodat er in de zomer actief gekoeld kan worden. Dan verwisselen verdamper en condensor  van functie, zodat het buitendeel van de warmtepomp warmte afstaat aan de buitenlucht.

Bodem als bron

Een warmtepomp kan ook de bodem warmte of het grondwater als bron gebruiken. Wanneer de warmtepomp gebruik maakt van de bodem als warmtebron, wordt de warmte uit de aarde via een geleider opgenomen. Hier wordt geen water onttrokken, maar er wordt door een gesloten systeem van lussen een bio-glycol mengsel  gepompt. Er wordt geen fysiek water onttrokken uit de bodem. Het mengsel onttrekt de warmte uit de bodem. Zie WKO  voor meer informatie.

Oppervlaktewater als bron

Een warmtepomp met het oppervlaktewater als bron bestaat uit een gesloten systeem die is gemaakt op een frame met een slangensysteem. De bron wordt gevuld met een bio-glycol mengsel. Dit mengsel onttrekt de warmte uit het oppervlaktewater. Meer informatie over deze speciale bron, zie woonboten.

Gesloten en open systemen

Bij bodem en oppervlaktewater bronnen kennen we gesloten en open systemen. Bij een open systeem wordt (grond)water opgepompt om de energie er aan te onttrekken en het daarna weer te infiltreren. Bij een gesloten bron wordt een warmtewisselaar aangebracht. Het (grond)water blijft waar het is, alleen de energie wordt eraan onttrokken. Voor open systemen is vaak een vergunning nodig om een thermische balans te garanderen.

gesloten bron
open bron

De warmtepomp

Een warmtepomp is een toestel dat warmte-energie van één medium ontneemt en dat aan een ander medium op temperatuur afgeeft. Dit door het condenseren of verdampen van het koelmiddel. 

Er zijn verschillende soorten warmtepompen. Het eerste woord staat voor waar de warmtepomp zijn warmte-energie vandaan haalt. Het tweede woord zegt waar de warmtepomp zijn warmte-energie aan afgeeft.

Ecensy gebruikt standaard 2 verschillende warmtepompen:
– de brine/water warmtepomp
– de lucht/water warmtepomp 

Een warmtepomp heeft diverse werkingen. Ecensy werkt voornamelijk met 2 verschillende werkingen:
– Monovalente werking, met deze werking wordt het pand alleen maar verwarmd met de warmtepomp. Het is belangrijk dat de warmtepompinstallatie op de juiste manier ontworpen en geinstalleerd is, omdat er geen sprake is van bijverwarming. De warmtepomp genereert geen warm tapwater, dus bij een monovalent systeem zal er altijd een boiler bij geplaatst moeten worden. 
– Bivalente werking, bij deze werking wordt er gewerkt op basis van een minimum buitentemperatuur. De warmtepomp kan tot aan die temperatuur het huis verwarmen. Als de temperatuur onder minimum ligt, wordt de warmtepomp volledig uitgeschakeld en wordt er overgeschakeld naar een andere verwarmingsinstallatie, zoals CV-ketel.

Het afgiftesysteem

De wijze waarop de warmte uiteindelijk in het gebouw terecht komt wordt bepaald door het gebruikte warmteafgiftesysteem, zoals bijvoorbeeld vloerverwarming. Ecensy levert diverse type warmteafgiftesystemen, waaronder:

– Vloerverwarming (wand- en plafondverwarming)
– Lage temperatuur radiatoren
– Ventilator convectoren