Een zonneboiler komt niet alleen uzelf ten goede, maar ook het milieu. Omdat een zonneboiler zonne-energie gebruikt om het tapwater te verwarmen, neemt het gebruik van vervuilende fossiele brandstoffen, zoals olie en gas, af. Met een zonneboiler kan een huishouden het aardgas dat nodig is voor waterverwarming met bijna de helft verminderen. 

Zonnecollector

Een zonnecollector zet zonlicht om in warmte, anders dan een zonnepaneel die zet namelijk het zonlicht om in elektriciteit. Deze warmte kan vervolgens worden gebruikt voor warm tapwater, die geschikt is voor koken en douchen. Zonnecollectoren kunnen ook gebruikt worden om de grondbron op te warmen of te regeneren. Ecensy gebruikt standaardvlakkeplaatcollectors.

In de zonnecollector zit een buizensysteem met daarin vloeistof. Het buizensysteem loopt verder door tot in het voorraadvat van de zonneboiler. De vloeistof in de zonnecollector wordt opgewarmd door de zon en daarna gebruikt om het water in het voorraadvat te verwarmen. De vloeistof in de buizen kan een temperatuur behalen van wel 90 graden. Een zonnecollector is gemiddeld tussen de 2 en 5 m2 groot.  

Een zonnecollector is altijd aangesloten op een voorraadvat. Dit voorraadvat wordt ook wel de boiler genoemd en is gevuld met leidingwater. Het water wordt opgewarmd door de vloeistof in het buizensysteem van de zonnecollector.

Een voorraadvat is verkrijgbaar in verschillende afmetingen. De zonneboilers van Ecensy hebben een voorraadvat waar tussen de 120 en 800 liter in kan.

Naverwarmer

Hoewel de zonneboiler ook op bewolkte dagen nog warmte kan leveren, zal de zonneboiler over het algemeen in de zomerperiode meer warm water kunnen genereren dan in de winter. Om deze reden wordt de zonneboiler aangesloten op een naverwarmer. Vaak is dit een warmtepomp of een combiketel. Wanneer het water niet warm genoeg is, zorgt de warmtepomp of de ketel ervoor dat het water wordt naverwarmd. 

Voor meer informatie of een vrijblijvend advies, neem contact met ons op via info@ecensy.eu of 088 50 179 00