Haal het maximale uit uw WKO-installatie – goed beheer is de key!

Ecensy neemt regelmatig het beheer over van bestaande WKO-installaties om de fouten eruit te halen en het rendement te verhogen. Helaas bestaan er WKO-installaties die minder goed functioneren dan verwacht was. Dit kan of een fout zijn bij het ontwerpen of bij de aansluiting maar ook bij het beheer. Als eerste stap bij het onder beheer brengen van uw WKO-installatie controleert Ecensy het huidige systeem op ontwerp, werking en rendement. Daar waar nodig doet zij voorstellen voor aanpassingen.

Een voorbeeld van hoe het fout kan gaan

In Nederland zijn de bronnen in het begin ongeveer 12 °C. Het is de bedoeling dat de koude bron in de loop van de winter wordt geladen met 6 °C. De warme bron wordt tijdens het koelen in de zomer “geladen” met een temperatuur van 17 tot 25 °C. Dit kan echter fout gaan als het niet goed is ingesteld. Er zijn projecten bekend waarbij de koude bron steeds warmer wordt. Er is dan uiteindelijk geen koud water meer over om te koelen. Het is daarom belangrijk dat de “injectie”temperaturen worden geregistreerd en dat dit regelmatig wordt gecontroleerd.