Antieke dijkwoning in Amsterdam

De eigenaar van deze woning die tevens beschikt over een B&B, wilde volledig van gas los. Dit is gefaseerd gedaan door eerst de isolatiewaarde van het huis te verhogen en een volledig lage temperatuursysteem voor te bereiden. Daarna is de grondgebonden warmtepompinstallatie met zonneboiler door Ecensy geïnstalleerd, waardoor het huis nu comfortabel, behaaglijk en gasloos wordt verwarmd.  

Monumentaal grachtenpand 

Dit pand is verdeeld in meerdere appartementen en is volledig verduurzaamd met een combinatie van een grondgebonden warmtepompsysteem aangesloten op energiepalen en een lucht/water warmtepompsysteem. De zonnecollectoren op het dak regenereren de grondbron en voorzien deels in het warme tapwater. 

Oud vrachtschip te Amsterdam

Dit oude vrachtschip is omgebouwd tot woonschip en werd verwarmd door een dieselketel. De eigenaar wilde het verbruik van de dieselketel reduceren, maar hier geen comfort op verliezen. Ecensy heeft een bivalente warmtepompinstallatie geplaatst, aangesloten op een woonbotenbron. Door de maatwerk regeltechniek is er sprake van optimaal wooncomfort. 

Monumentaal pand in centrum Amsterdam

Dit pand diende volledig gerenoveerd te worden. De tijdens funderingsherstel aangebrachte energiepalen worden nu gebruikt voor verdere verduurzaming. Een brine/water warmtepomp is hierop aangesloten. Omdat de energiepalen niet afdoende bronvermogen hebben wordt de bron vergroot met de MultiCollector® op het dak. 

2 onder 1 kap in het Gooi

Deze 2onder1 kap woning in het Gooi is volledig verduurzaamd. Vanwege de goede isolatie kon volstaan worden met een 6 kW warmtepomp. In de voortuin is de bron gerealiseerd. Door een veelvoud van zonnepanelen op het dak is de woning zo goed als energieneutraal.

Woonvilla in Midden-Nederland

Deze woonvilla is volledig verduurzaamd met een 6 kW warmtepomp en zonnecollectoren. Omdat de woning in een waterwingebied ligt kon er geen diepe grondbron worden gerealiseerd. Met een bron in de fundering en PVT panelen (een combinatie van zonthermische panelen en elektrische panelen) op het dak wordt de woning nu zeer energiezuinig verwarmd en van warm tapwater voorzien. geregenereerd worden. 

Monumentale boerderij Amsterdam Noord

Een plaatje dat in Amsterdam niet dagelijks te zien is. Een prachtige monumentale woonboerderij. De buitenkant is volledig authentiek gebleven en ook van binnen zijn de monumentale onderdelen compleet behouden. Om deze woning in de richting van energieneutraal te krijgen zonder afbreuk te doen aan enig monumentaal karakter is gelukt. Een ware prestatie al zeggen we het zelf.

Gerenoveerde vrijstaande woning in volksbuurt Amsterdam

De woning is volledig gerenoveerd. De bron is middels het concept van energiepalen waar de grondgebonden warmtepomp op is aangesloten. Ook hier is de energierekening van de bewoners een heel stuk lager geworden.