Projecten 2019

Antieke dijkwoning in Amsterdam

De eigenaar van deze woning die tevens beschikt over een B&B, wilde volledig van gas los. Dit is gefaseerd gedaan door eerst de isolatiewaarde van het huis te verhogen en een volledig lage temperatuursysteem voor te bereiden. Daarna is de grondgebonden warmtepompinstallatie met zonneboiler door Ecensy geïnstalleerd, waardoor het huis nu comfortabel, behaaglijk en gasloos wordt verwarmd.  

Monumentaal grachtenpand 

Dit pand is verdeeld in meerdere appartementen en is volledig verduurzaamd met een combinatie van een grondgebonden warmtepompsysteem aangesloten op energiepalen en een lucht/water warmtepompsysteem. De zonnecollectoren op het dak regenereren de grondbron en voorzien deels in het warme tapwater. 

Oud vrachtschip te Amsterdam

Dit oude vrachtschip is omgebouwd tot woonschip en werd verwarmd door een dieselketel. De eigenaar wilde het verbruik van de dieselketel reduceren, maar hier geen comfort op verliezen. Ecensy heeft een bivalente warmtepompinstallatie geplaatst, aangesloten op een woonbotenbron. Door de maatwerk regeltechniek is er sprake van optimaal wooncomfort. 

Monumentaal pand in centrum Amsterdam

Dit pand diende volledig gerenoveerd te worden. De tijdens funderingsherstel aangebrachte energiepalen worden nu gebruikt voor verdere verduurzaming. Een brine/water warmtepomp is hierop aangesloten. Omdat de energiepalen niet afdoende bronvermogen hebben wordt de bron vergroot met de MultiCollector® op het dak.