Waar bestaat een WKO-systeem uit?

Een WKO-systeem bestaat uit verschillende onderdelen. Elk onderdeel is hoogwaardig technisch. De diverse onderdelen dienen goed op elkaar afgestemd te zijn om, een zo optimaal mogelijk, duurzaam rendement te behalen.

De verschillende onderdelen worden hieronder vermeld en kort beschreven.