Waar bestaat een WKO uit

Waar bestaat een WKO-systeem uit?

Een WKO-systeem bestaat uit verschillende onderdelen. Elk onderdeel is hoogwaardig technisch. De diverse onderdelen dienen goed op elkaar afgestemd te zijn om, een zo optimaal mogelijk, duurzaam rendement te behalen.

De verschillende onderdelen worden hieronder vermeld en kort beschreven.

 

  • Een warme en een koude bron; veelal betreft dit een zogenoemde open bron met een diepte van 10 tot 40 meter. Bij kleinere installaties kan er gebruik gemaakt worden van een gesloten bron met een diepte tot ca. 100 meter. Klik hier voor meer informatie over de systemen voor kleinere installaties tot ca. 400 m2.
  • Twee bronpompen; één behorende bij de warme bron en één bij de koude bron.
  • Een warmtewisselaar in de techniekruimte; deze scheidt het vuile water van het schone water dat door de leidingen heen gaat in de installatie. De keuze voor de warmtewisselaar  wordt door Ecensy optimaal berekend.
  • Eén of meer warmtepompen; voor meer informatie over de warmtepompen van Ecensy klik hier
  • Een meet- en regelsysteem; dit systeem kan gezien worden als de “thermostaat” van de installatie. Hiermee wordt het gehele systeem aangestuurd en het dient zodanig geregeld te zijn dat het een optimale werking van de installatie waarborgt.
  • Overige pompen, kleppen, leidingen; uiteraard om van het systeem een werkend geheel te maken.
  • Optioneel: Een zonthermisch dak; dit energiedak maakt direct gebruik van de zon, waardoor het rendement nog verder kan worden verbeterd. Voor meer informatie over zonthermische mogelijkheden klik hier.