Warmte Koude Opslag – wat zijn de voordelen?

 

De voordelen van een WKO-installatie zijn direct te zien aan het rendement. Het rendement van een WKO-systeem wordt uitgedrukt in COP (Coefficient of Performance). De COP-waarde geeft aan hoeveel keer de energie die in het systeem wordt gestopt wordt omgezet in benutbare energie. Voorbeeld: Er gaat 1 kW electrische energie in de installatie en de installatie maakt hier 5 kW van.

De volgende COP-waardes laten duidelijk het voordeel zien van een WKO:
COP-waarde WKO-installatie = circa 6
COP-waarde open bron systeem = circa 5
COP-waarde gesloten bron systeem = circa 4

COP-waarde ter vergelijking met een conventioneel systeem op gas verwarmd = circa 2,6

Zoals u ziet wordt dus iedere kW die in een WKO-systeem wordt ingebracht omgezet met een factor 6!

Een ander groot voordeel is dat er een grote hoeveelheid gratis koude op voorraad is in de koude bron, dat ruim voldoende is om in de zomer het gebouw te koelen. Dit praktisch zonder extra kosten, die bij conventionele koelinstallaties of airconditioning wel aanwezig zijn.

Naast dat uw energierekening drastisch naar beneden gaat en de terugverdientijd binnen de perken blijft, is er een belangrijk voordeel ten aanzien van het milieu. De reden waarom duurzame installaties onder grote belangstelling staan. Immers moet hoe dan ook het CO2 gehalte op de planeet naar beneden. Het innovatieve karakter is inmiddels vervangen door een standaard oplossing en sinds het jaar 2000 worden WKO-installaties als gemeengoed beschouwd. Als voorbeeld zijn 80% van de kantoren van de Zuidas te Amsterdam van een koudewarmteopslag en warmtepompsystemen voorzien.

Of u  nu installateur, aannemer, toekomstige gebruiker of eigenaar bent; twijfel niet om contact op te nemen met Bram Grabijn. Mail of bel naar de contactgegevens aan de zijkant van deze pagina.