Bij een warmtepompinstallatie komt meer kijken dan alleen een machine die de gasketel overneemt. Om u een beter begrip te geven van een totaalinstallatie hebben wij een overzicht gemaakt van de meest gebruikte componenten waaruit een dergelijke installatie bestaat.

De warmtepomp

De warmtepomp is een machine die op een milieuvriendelijke manier voor verwarming, koeling en warm tapwater zorgt. Een warmtepomp werkt op elektriciteit en haalt ‘gratis’ energie uit de omgeving. Bij elke kWh (kiloWatt uur) energie uit het ‘stopcontact’ wint de warmtepomp er 2 tot 4 kWh gratis bij uit de omgeving. Een warmtepomp is dus tot 5 keer zo zuinig dan dat een elektrische CV-ketel zou zijn. Dit betekent dat we minder windmolens en zonnepanelen nodig hebben als we kiezen voor een warmtepomp. 

werking-warmtepomp

De warmtepomp is op zijn zuinigst bij lage CV-aanvoer temperaturen. Een lage CV-aanvoer temperatuur is het best te gebruiken in een goed geïsoleerd gebouw en een goed geïsoleerd gebouw heeft weer weinig energie nodig. Kortom we komen dan in een kringetje die veel mogelijkheden biedt. 

De verschillende soorten warmtepompen

Er zijn vijf verschillende soorten warmtepompen, de twee meest gebruikte zijn de brine/water warmtepomp en de lucht/water warmtepomp.

Lucht/water warmtepomp

Deze warmtepomp maakt gebruik van de buitenlucht. Deze buitenlucht wordt door middel van een ventilator over een platenwisselaar (verdamper) gezogen of geblazen. Op deze wijze wordt er energie onttrokken uit de lucht. Deze thermische energie (warmte) wordt via de warmtepomp door het afgiftesysteem (bijvoorbeeld vloerverwarming) verspreid.

Brine/water warmtepomp

Deze warmtepomp onttrekt door energie uit de bodem door middel van een gesloten bron. We spreken over 'brine' omdat door een gesloten systeem water met een antivries toevoeging (glycol) wordt rondgepompt. Deze warmtepomp kan op diverse gesloten bronnen worden aangesloten, zoals een: - grondbron (horizontaal, verticaal of via de heipalen); - bron in het oppervlaktewater (woonbootbron) - bron op het dak met zonnecollectoren of met de MultiCollector. Deze energie wordt door de warmtepomp gebruikt om het gebouw te verwarmen en/of te koelen.

Zonnepanelen (PV-panelen)

Zonnepanelen, ook wel PV-panelen genoemd, bestaan uit verschillende zonnecellen die daglicht opvangen en dit omzetten naar stroom. De PV-panelen kunnen dit niet alleen. De PV-installatie zet het licht namelijk om in gelijkstroom, terwijl we wisselstroom nodig hebben. Om deze reden worden PV-panelen altijd voorzien van een omvormer die de gelijkstroom omzet naar wisselstroom. Door het toepassen van zonnepanelen wordt de warmtepompinstallatie nog weer duurzamer, aangezien de stroom, die wordt gebruikt door de warmtepomp, deels door de zon wordt opgewekt. 

Zonneboiler/zonnecollectoren

Een warmtepompinstallatie werkt voor het warme tapwater met een boiler. Uiteraard dient deze boiler beveiligd te zijn tegen legionella. De boiler wordt aangesloten op de warmtepomp, maar kan ook worden uitgevoerd als zonneboiler. Bij deze boiler wordt er, door middel van zonnecollectoren, zonne-energie gebruikt om het warme tapwater te verwarmen. Met een zonneboiler wordt de warmtepompinstallatie nog duurzamer. Niet alleen hoeft de warmtepomp minder vaak aan te staan om de boiler op te warmen, maar ook kan op deze wijze de bron opgewarmd worden, waardoor er meer rendement uit de bron wordt gehaald. 

Warmteterugwinsysteem (WTW)

Een WTW is een ventilator waarbij vervuilde lucht afgevoerd wordt en schone lucht aangevoerd wordt, waarbij gebruik wordt gemaakt van warmteterugwinning. Op een centraal geplaatste ventilatiebox worden ventilatiekanalen aangesloten die lucht aan en af kunnen voeren. Het mechanische systeem voert schone lucht aan, die eerst door een WTW filter gaat. Hierdoor worden kleine stofdeeltjes uit de lucht gefilterd. Hierna vindt de verdeling via de aangesloten ventilatiebuizen plaats. 

Omgekeerd wordt verbruikte en vervuilde lucht door hetzelfde ventilatiesysteem afgevoerd. Tijdens de afvoer van de vervuilde warme binnenlucht wordt de warmte afgegeven aan de binnenstromende koele lucht. De lucht wordt via de warmtewisselaar aan- en afgevoerd waardoor de warmte kan worden worden doorgegeven. Omdat er hierdoor minder opwarming nodig is van de schone binnenstromende lucht, bespaart u flink op de energiekosten. 

Afgiftesysteem