Per de Warmtewet die in 2014 is ingegaan kun je warmte verkopen. Dit gebeurt vaak bij duurzame installaties door woningbouwverenigingen en door bijvoorbeeld Stadsverwarming, maar het is ook op kleine schaal mogelijk. Ecensy heeft de nodige gebouwen verduurzaamd met in het gebouw 4, 5 of 6 appartementen. Ook in dergelijke gevallen is het mogelijk voor de eigenaar van het pand om de duurzame warmte te verkopen aan de huurders van de appartementen.

De Warmtewet is in 2014 ingevoerd ter bescherming van consumenten tegen de warmteleverancier, zoals bijvoorbeeld stadsverwarming. Sinds die tijd is het verplicht om met de huurders een warmteleveringsovereenkomst te sluiten. Ten tijde van het schrijven van dit stuk ligt een voorstel voor het aanpassen van de Warmtewet bij de Eerste Kamer. De kans dat deze aanpassingen doorgaan zijn groot.

Wat zijn de gevolgen van de wijzigingen?

  • Om de administratieve rompslomp te vergemakkelijken mag de levering van warmte weer onderdeel worden van de huurovereenkomst. Daarbij mag de levering van warmte via de servicekosten (buiten de huurprijs) bij huurders in rekening worden gebracht.
  • Verhuurders mogen ook de kosten voor afschrijving en onderhoud van de warmte-installaties doorberekenen in de servicekosten.
  • Verhuurder blijft wel verplicht om de kostenverdeling te baseren op een individuele meter of op een inzichtelijk systeem van kostenverdeling.
  • De tarieven voor de warmtelevering mogen gebaseerd worden op de gemiddelde kosten van warmtelevering van alle wooncomplexen met complexverwarming. Er hoeft dus niet meer specifiek conform de volgens de Warmtewet gestelde tarieven afgerekend te worden.

Ecensy heeft maatwerk oplossingen voor eigenaren van panden die verdeeld zijn in meerdere appartementen met 1 centrale energie-centrale. Op deze manier is het voor de eigenaar van het pand interessant om zijn pand te verduurzamen. Niet alleen het pand is dan renderend maar ook de energieleverantie.

Voor u van toepassing?
Wij maken graag een afspraak om de mogelijkheden van uw pand met u door te nemen.