Ecensy wordt gezien als de woonbotenspecialist van Amsterdam op het gebied van verduurzaming. Om een woonboot te verduurzamen is het een uitdaging om in een (vaak) kleine technische ruimte de diverse componenten van een duurzame installatie te installeren. Voor de verduurzaming gebruiken wij zowel waterwarmtepompen als luchtwarmtepompen, (zonne)boilers, zonnecollectoren, zonnepanelen en lage temperatuur verwarming. Wij ontwerpen en leveren zowel monovalente (gasvrij) als hybride (in combinatie met HR-ketel) installaties. 

Een warmtepomp wint zijn warmte uit de lucht, de bodem, het grondwater of het oppervlaktewater en zet dit om in bruikbare energie om het huis te verwarmen en/of te koelen. Om een woonboot te verduurzamen is het een uitdaging om (vaak) in kleine technische ruimtes de diverse componenten te installeren. Door middel van kleine aanpassingen in de verschillende componenten, zorgen wij ervoor dat dit past. 

Met het speciaal ontwikkelde bronsysteem is het mogelijk om alle soorten woonboten te verduurzamen; van varende woonschepen tot watervilla’s. Dit betreft een gesloten verticale warmtewisselaar, gemaakt op een frame met een slangensysteem die langs de boot wordt gemonteerd. De bron wordt gevuld met een bio-glycol mengsel zodat het volledige systeem tegen bevriezing is beschermd. De bron is zo ontworpen dat deze losgekoppeld kan worden van de boot voor bijvoorbeeld onderhoud van de boot of de bron.

 

Voor de woonarken die een aangrenzend stuk grond bezitten/gebruiken, is de mogelijkheid voor een grond bronsysteem. De bron is een verticale bodemwisselaar en wordt volgens de huidige normen geslagen. Het is een gesloten systeem en daarom onderhoudsarm en bedrijfszeker.

In het geval van nieuwbouw of grondige renovatie van de boot kan er gekozen worden voor een geïntegreerd bronsysteem. Zoals een bron in de bodem van de boot die via de huid van de boot met leidingen naar de warmtepompinstallatie loopt. Dit is per boot verschillend. Ecensy bekijkt graag de diverse mogelijkheden met u!

Geen mens is hetzelfde, geen woonboot is hetzelfde en dus geen duurzame installatie is hetzelfde. Wij gaan de uitdaging met u aan!