De Energietransitie

Het is de bedoeling dat Nederland in het jaar 2050 qua energie volledig draait om duurzame energie. Dit is een behoorlijke klus, waarbij men zich afvraagt hoe dit gedaan moet worden. Technologisch zal het heus wel gaan lukken, maar is de mankracht er om dit voor elkaar te krijgen?!

Geschiedenis

In 1948 werd er voor het eerst aardgas gevonden. Dit was niet in Groningen maar in Drenthe, bij Coevorden. In 1959 werd het grotere gasveld bij Slochteren (Groningen) gevonden. Op dat moment werd de Nederlandse Aardolie Maatschappij opgericht (NAM) door Shell en Esso. Het gasveld bij Slochteren is een van de grootste gasvelden ter wereld. Het gasveld bleek bijna 3.000 miljard m3 gas te bevatten.

De ontdekking van de gasbel was voor de Nederlandse overheid van groot belang, mede omdat de staat voor 50% eigenaar was van de NAM. In 1963 begonnen de eerste boringen en binnen 10 jaar was driekwart van Nederland al aangesloten op het Groningse gas. Tussen 1963 en 1965 werd er in totaal 1200 kilometer gasleiding aangelegd.

Sinds begin jaren 90 wordt Groningen door aardbevingen opgeschrikt, veroorzaakt door de gaswinning. Sinds 2012 is er al 80.000 keer melding gemaakt van schade na een beving. Logisch dat de roep om de gaskraan dicht te draaien alsmaar groter wordt.

Maar hoe gaan we om met 7 miljoen Nederlandse huishoudens van de totaal 8 miljoen die aangesloten zijn op het gasnet?

Oplossing

Een pasklare oplossing hiervoor is er uiteraard nog niet anders was dit al lang en breed uitgemeten in de media. Kijkend naar het feit dat Nederland in 10 jaar tijd kon zorgen dat driekwart van Nederland op aardgas kon draaien, zou je dit kunnen extrapoleren en is 2050 eigenlijk een makkie, ware het niet dat in de zestiger jaren er beter technisch werd opgeleid in Nederland dan tegenwoordig.

Dus een deel van de oplossing zit hem in het opleiden van mensen in dit vakgebied.

Ecensy is ook continue bezig met dit vraagstuk. Individuele huishoudens en utiliteitsgebouwen weten wij met slagkracht te verduurzamen en onze ontwikkelingen hierin blijven niet stil staan. Daarnaast is Bram bezig met onderzoek en ontwikkeling voor oplossingen op grotere schaal. Zo is er al een project waarbij een ondernemer met een bedrijfsgebouw die warmte over heeft deze verkoopt aan de “buren”. Hiermee kunnen deze zogenoemde “buren” met lage kosten overstappen op een duurzame installatie. Tevens is hij bezig met een ontwikkeling waarbij een kas wordt verduurzaamt. Een kas is bij uitstek een bron van warmte en heeft veel restwarmte over. Bij deze ontwikkeling zou deze kas een volledige dorp kunnen voorzien van een warmtenet.

Kortom: het blijft nog even puzzelen, maar gezien het feit dat Nederland bekend staat als een land met een grote kenniseconomie, een grote oplossingsgerichtheid en dan ook nog zorgt dat er weer massaal mensen technisch worden opgeleid, is het zeker niet onhaalbaar om het gestelde doel van de overheid te bereiken.

Wij zetten onze schouders er hoe dan ook onder!