BRL 6000-00 en BRL 6000-21 gecertificeerd

Op 11 augustus 2016 is het officiële certificaat afgegeven aan Rebra / Ecensy voor de BRL 6000-00 en BRL 6000-21. BRL staat voor Beleidsrichtlijn en is voor deze onderdelen door de overheid wetgevend verklaard. De BRL 6000-00 en BRL 6000-21 zijn verplicht voor diegenen die bodemenergiesystemen ontwerpen, installeren en beheren. Dus voor grondgebonden warmtepompinstallaties, één van de belangrijkste speerpunten van Rebra/Ecensy, een must.

Het betekent niet dat wij tot 11 augustus 2016 onwettig bezig waren. Het certificeringtraject heeft ruim een jaar geduurd en gedurende dit traject vielen wij onder een soort van tijdelijk certificaat. Gedurende dit traject hebben wij aan moeten tonen dat wij werken conform de gestelde eisen, zowel op het gebied van management, vakkennis, technologie, techniek, kwaliteit, klantvriendelijkheid, communicatieprocessen, boekhouding, administratie, visie en missie. Op al deze punten zijn wij beoordeeld en kunnen u nu vol trots het certificaat tonen.

 

333