Wat is een WKO?
Een WKO, ook wel Warmte Koude Opslag of Koude Warmte Opslag, is een methode om energie in de vorm van warmte of koude op te slaan in de bodem. De techniek wordt gebruikt om gebouwen, bedrijfshallen, kantoren, scholen, fabrieken, woonwijken en kassen te verwarmen en/of te koelen. De hoofdelementen van een Warmte Koude Opslag installatie zijn een warmtepomp en twee open bronnen.

Een Warmte Koude Opslag installatie is een technisch hoogstandje. Het is geen standaard te installeren product, het is maatwerk. Om die reden wordt een Warmte Koude Opslag installatie tegen een vrij hoge prijs aangeboden. Dit is echter niet nodig. Ecensy heeft mogelijkheden die een stuk goedkoper zijn, terwijl er geen afbreuk wordt gedaan aan de kwaliteit en het energiebesparende karakter.

Ecensy heeft een WKO-proef opgesteld zodat u zelf kunt zien of uw gebouw, bedrijfspand, bedrijfshal, fabriek, kas, woning of school geschikt is voor een WKO installatie.

De WKO is een bewezen duurzame High Tech oplossing om uw energiekosten te verlagen of tot 0 te reduceren. Het comfort is hoog.

Diverse warmte koude opslag installaties

Wanneer Warmte Koude Opslag?

Een warmte koude opslag systeem (WKO) wordt vaak gebruikt bij gebouwen die groter zijn dan 3.500 m2 . Ecensy kan een WKO al rendabel maken voor gebouwen vanaf 2.000 mwaarbij koeling gewenst is.

Hoe werkt een warmte koude opslag systeem?

Er worden in de bodem 2 bronnen geslagen. Een van de bronnen is bestemd om koude op te slaan, de andere is bestemd om warmte op te slaan. De gemiddelde bodemwarmte in Nederland is 12° C.

In de zomer wordt het gebouw gekoeld met het water dat is opgeslagen in de koude bron (12 °C). De koude gaat door het gebouw heen, waardoor dit afkoelt, en komt uit het gebouw met een temperatuur van ca. 20 °C. Dit opgewarmde water wordt in de warme bron opgeslagen. Na de zomer, wanneer het gebouw verwarmd dient te worden, wordt de warme bron gebruikt. Het water in deze bron, dat nu ca. 18 °C is (iets afgekoeld door de tijd) wordt opgepompt. De warmtepomp  gebruikt deze temperatuur van 18 °C om ca. 45 °C water te maken, waarmee het gebouw wordt verwarmd. Het gebouw is zodanig ingericht, zoals met vloerverwarming, dat het geschikt is om het met deze lage temperaturen volledig warm te krijgen. Er is dus geen sprake van comfortverlies, maar zelfs van comfortverbetering.

Door het proces van de opwarming van de temperatuur door de warmtepomp, onttrekt de warmtepomp energie uit de aangeleverde 18 °C. Hierdoor ontstaat een koudestroom, die terug wordt gevoerd naar de koude bron. Deze koude heeft op dat moment een temperatuur van ca. 7 °C dat in de koude bron aanwezig blijft. Zodra de zomer weer aanbreekt is nu de koude bron voorzien van 7 °C water, wat voor een nog betere koeling zorgt.

Het systeem draait zich dus regelmatig in het jaar om. Niet alleen per seizoenen, maar ook gedurende de dag. Er kan ’s ochtends sprake zijn van verwarming en ’s middags van koeling.

Uiteraard is het belangrijk dat dit zo economisch mogelijk ingeregeld wordt, een kunde die Ecensy al jaren bezit.

Bel of mail nu voor een afspraak, om de mogelijkheden voor uw Warmte Koude Opslag te bespreken!